Cum Equis
/

Coachen met behulp van paarden

 

Cum Equis

Kinderen

Coachen voor kinderen is begeleiding met paarden om verbetering in sociale omgang en communicatie te bereiken. In de omgang met een paard kan een kind alleen al door het contact met het paard verschillende eigen thema’s inzien. Door de non verbale communicatie  met het paard en door zelf te ervaren hoe dingen anders kunnen is het een hele waardevolle manier om bij kinderen een verandering plaats te laten vinden.  Het paard neemt een symbolische èn een levensechte plaats in van ‘de ander’. Hierdoor wordt gedrag nog beter zichtbaar en voelbaar.

In de praktijk is gebleken dat kinderen door het werken met een paard:

  • Dichterbij hun gevoel komen dan in een gesprek 
  • Bij ontstane spanning eerder kunnen ontspannen
  • Hun lichaamstaal beter kunnen lezen, terwijl zij daar moeite mee hebben bij mensen
  • Gemakkelijker omgaan met onverwachte situaties
  • Ze zien in dat hun gedrag direct een verandering bij het paard teweegbrengt

 Het is ook mogelijk om een  coachsessie met ouder en kind te doen. Hierbij zal met name de onderlinge verhouding aan te orde komen.