Cum Equis
/

Coachen met behulp van paarden

 

Vergoeding van coachingskosten


Loopt u al langer rond met het idee dat een coach u óf een medewerker op uw werk zou kunnen helpen en weerhouden de extra uitgaven u echter van het maken van een afspraak? Dan is er goed nieuws, aangezien de kosten onder bepaalde voorwaarden voor uw bedrijf aftrekbaar zijn van de belasting. Gaat u dit traject persoonlijk in, dan kunt u eventueel via bepaalde instanties voor vergoeding in aanmerking komen. Lees hieronder de mogelijkheden.

Wanneer aftrekbaar? 
Coaching en loopbaanbegeleiding worden bij de belastingdienst gezien als studiekosten. Ook in 2018 kunt u als werkgever of als particulier studiekosten aftrekken. Er dient sprake te zijn van een leertraject waarbij u zelf of een werknemer ‘onder begeleiding of toezicht kennis opdoet ’. Onderbouwing dient gericht te zijn op verandering van positie, het op peil houden of verbeteren van kennis en het verwerven van inkomen. Loopbaanadvies, psychologische tests, carrièreadviezen en ondersteunende workshops zijn de belangrijkste activiteiten die als studiekosten worden aangemerkt. Dit klinkt allemaal heel specifiek, maar in de praktijk komt het er op neer dat bijna alle loopbaantrajecten vergoed worden. Er geldt een drempel van € 250 per belastingjaar. Zorg dus dat alle gemaakte kosten bij aangifte op één nota staan en binnen dat jaar worden opgegeven om een dubbele drempel te voorkomen. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Coaching aftrekbaar voor ondernemer of ZZP'-er?

Jazeker. Ook als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u loopbaanadvies of een ander coachtraject aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst.


Particuliere vergoeding van coaching

Overweegt u privé om een coachingstraject in te gaan? Dan hoeft dat nog niet te betekenen dat u ook alles zelf hoeft te betalen. Naast het voordeel van de aftrekbare kosten particulier bij jouw belastingaangifte, kunt u ook via diverse instanties voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u uw verzoek bijvoorbeeld voorleggen bij de volgende instanties:

Uw werkgever — Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met uw leidinggevende in hoeverre de organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

Via PGB of het UWV — Leeft u op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kunt u de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Bent u op dit moment werkeloos en ontvangt u een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

Uw zorgverzekering / verzekeringsinstantie — Coaching behoort niet tot het basispakket. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.